Koordynatorzy to powołane przez Liderów Szybkiego Szpila osoby uprawnione do podejmowania decyzji kluczowych dla rozwoju danego systemu gry. Będąc zarazem odpowiedzialnymi za jego rozwój. Są łącznikiem pomiędzy graczami a Klubem oraz osobami o szczególnych zdolnościach organizatorskich i cieszącymi się uznaniem graczy. Obecnie koordynatorami są:

 

 

Koordynator X-Wing

Piotr ,, Świetlik" Świetlicki

Koordynatorzy Infinity

Dominik ,,Narrator" Macura

Maciej ,,Nazroth" Kulesza

Koordynatorzy Hobbita

Rafał ,,Potemp” Potempa

Tomasz ,,Godfryd” Rochatka

Koordynator Warhammer Fantasy Battle

Marek ,,Solo” Kiełbasa

Koordyntor Malifaux

Piotr ,,Kiciak" Kot

Koordynator  Magic: The Gathering

Maciej ,,Coach" Prussak

Mateusz ,,Lego" Łukaszek

Koordynator Warheim

Adam ,,Quidamcorvus" Stefańczyk

Koordynator gier RPG

Sylwester ,,Morte" Cichoń

Koordynator aGoT

Aleksander ,,Olo"  Preiss

Koordynator Warmachine & Hordes

Artur ,,Chomik" Rietz

Koordynator Warhammera 40.000

Michał ,,Mechomikus" Cieślik

Piotr ,,Szafa" Szafarczyk

Koordynator Hearthstone

Mateusz ,,Bahior" Jaworski

 

Koordynator Veto 

Leszek ,,XL's" Zieliński

 

Koordynator Age of Sigmar

Adam ,,MayItBe" Uhl

 

Koordynator Kings of War

Michał ,,MiSiO" Ciemniewski

 

Koordynatorzy Ogniem i Mieczem

Bartosz ,,Bartomeusz" Sączek

Witold ,,Wicio" Krafczyk

 

Koordynator Shadespire

Jarosław ,,Aedilis" Dybał