Stowarzyszenie "Szybki Szpil" jest organizacją pożytku publicznego, której głównym celem jest działanie na rzecz propagowania i rozwijania środowisk związanych z grami bitewnymi, karcianymi i planszowymi. Naszym zamiarem jest w głównej mierze odciąganie dzieci i młodzieży od komputerów i zapewnianie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Swoją działalność Stowarzyszenie koncentruje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jego siedziba znajduje się w mieście Katowice. Cele Stowarzyszenia prezentują się w następujący sposób:

 

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej w zakresie: 

  1. działalności wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury; 
  2. działania na rzecz rozwoju środowisk związanych z rozrywką;
  3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  4. wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 
  5. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  6. poszukiwania nowych form aktywności społecznej; 
  7. działalności na rzecz młodzieży.

Szczegółowe informację na temat działalności Stowarzyszenia lub możliwości wspierania go możecie znaleźć tu na portalu Klubu Gier Wszelakich Szybki Szpil.